Welkom

Visie

Voor wie

Onze diensten
- administratieve ondersteuning
-
beschermingsbewind
- inkomensbeheer
- curatorschap
- zorgmanagement
-
afwikkeling nalatenschap


Tarieven

Links en downloads

Contact

Onder-curatele-stelling is de meest ingrijpende vorm van bescherming.

Een meerderjarige die zelf niet (meer) in staat is zijn of haar eigen (financiŽle) belangen te behartigen kan na een rechterlijke uitspraak onder curatele gesteld worden.

De taken van een curator zijn uitgebreider dan van een bewindvoerder en betreffen ook ondersteuning van persoonlijke belangen en het nemen van beslissingen over verzorging, behandeling etc.