Welkom

Visie

Voor wie

Onze diensten
- administratieve ondersteuning
-
beschermingsbewind
- inkomensbeheer
- curatorschap
-
zorgmanagement
-
afwikkeling nalatenschap


Tarieven

Links en downloads

Contact

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen structureel moeite hebben om rond te komen van hun inkomen. Veelal is dit gekoppeld aan schulden.

In dit geval kan Bureau Van Beem ingeschakeld worden.
Samen wordt dan bekeken welke oplossingen er zijn en wordt een financieel plan opgesteld.