Welkom

Visie

Voor wie

Onze diensten

Tarieven

Links en downloads

Contact 

Op voorspraak van de Minister van Justitie worden de tarieven beschermingsbewind en onder-curatele-stelling jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

- bewindvoering

€ 114,14 per maand en eenmalige intakekosten € 644,93

- bewindvoering met problematische schulden

€ 147,62 per maand en eenmalige intakekosten € 644,93

- curatele

€ 205,40 per maand en eenmalige intakekosten € 1.160,39

- curatele met problematische  schulden

€ 235,55 per maand en eenmalige intakekosten € 1.160,39

- overige diensten

€ 80,46 per uur

Voor samenwonenden/gehuwden geldt een opslag van 20%.
Onze tarieven zijn incl. 21% BTW.
Daarnaast berekent de rechtbank voor de aanvraag eenmalig € 79,- griffierechten.

 

Indien een cliλnt een laag inkomen en geen vermogen heeft dan zal Bureau Van Beem bijzondere bijstand aanvragen bij de plaatselijke Sociale Dienst waaruit in het gunstigste geval de kosten van beschermingsbewind of onder-curatele-stelling betaald kunnen worden.

Voor de overige tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.