Wetenswaardigheden Bewindvoering/Curatele en Inkomensbeheer

 

De kosten van bewindvoering en curatele worden bepaald door het Ministerie van  Veiligheid en Justitie in overleg met de rechtbanken.

 

Benodigde formulieren bij bewindvoering/curatele

∑         Aanvraag bewindvoering (klik hier) /curatele (klik hier);

∑         Medische verklaring;

∑         Akkoordverklaring ouders/echtgenoot/meerderjarige kinderen/broers/zusters (indien van toepassing: klik hier);

∑         Bereidverklaring bewindvoering door Bureau Van Beem;

.         Plan van aanpak (klik hier)

 

Wij verzoeken u een kopie van voormelde documenten en een kopie identiteitsbewijs naar Bureau Van Beem te zenden. Bij overdracht van de administratie ontvangen wij graag een zo compleet mogelijk ingevuld intakeformulier. Eventueel completeren wij samen met u alle gevraagde gegevens.

 

Benodigde formulieren bij inkomensbeheer

Er dient bij overdracht van uw administratie aanwezig te zijn:

∑         Een getekende algehele volmacht;

∑         Een overeenkomst tot dienstverlening;

∑         Kopie van uw identiteitsbewijs;  

∑         Zo compleet mogelijk ingevuld intakeformulier;

 

Wat mag u van Bureau Van Beem verwachten?

Wij gaan zorgvuldig met uw financiŽn om. Bent u toch niet tevreden over onze dienstverlening dan verwijzen wij u naar ons Klachtenreglement (klik hier).
 

NB Bij inkomensbeheer stemmen wij met u af welke van bovenstaande taken Bureau Van Beem voor u dient te verzorgen.

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (055) 355 13 07. U kunt ons ook mailen.
Persoonlijk contact is mogelijk op afspraak.
 

Wat mag Bureau Van Beem van u verwachten?